Phương thức đầu tư BĐS phù hợp , Lãi vốn hay dòng tiền?

Lãi vốn là như thế nào? Lãi vốn là sự gia tăng giá trị của một tài sản vốn và được coi là thu được khi tài sản đó được...

Xem chi tiết
Phương án đầu tư sử dụng “đòn bẩy” tài chính !

Phương án đầu tư sử dụng “đòn bẩy” vốn từ ngân hàng đang là lựa chọn và giải pháp phù hợp khi các gói vay ngân hàng ngày càng linh...

Xem chi tiết